Lemmikpuu Vapramäel

Lemmikpuu Vapramäel

kolmapäev, 10. mai 2017

KÜSK'i projektist „Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises“

 

 

 

 

 

Tartu õuelastehoiu asutaja MTÜ Lapsed õue on saanud siseministeeriumilt ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 8976,15 eurot projekti "Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises“. Selle raames on tuleva aasta jooksul oodata nii mõndagi põnevat, seega tasub meie tegevustel silm peal hoida.
Projekti toimumise aeg: 1. aprill 2017 - 30. märts 2018
Eesmärgid ja olulisemad tegevused:
Projekti eesmärgiks on tõsta MTÜ Lapsed Õue professionaalsust ning viia meid uuele tasemele: 
sisemiselt professionaalne ja välimiselt parimat eeskuju andev ja ühiskondlikku kõlapinda omav esimese õuelastehoid Eestis.

Projekti käigus luuakse MTÜ Lapsed Õue oskuslikum väliskommunikatsioon ning juhtimine, suurendatakse professionaalsust  ja mitmekesistatakse võrgustumist.  Selleks:
  • korraldatakse väliskommunikatsiooni koolitus ühingu liikmetele suure avaliku huviga toime tulekuks;
  • juurutatakse uus ja selgem MTÜ  juhtimisstruktuur ning lepitakse kokku MTÜ sisekommunikatsiooni põhimõtetes;
  • arendatakse edasi MTÜ visiooni rajada Supilinna õuelasteaed koos õuesõppe koolituskeskusega ning koostatakse koos partneritega ühise nägemuse tulemusel eskiislahendus ja tasuvusanalüüs;
  • osaletakse õuesõppe koolitusel Leedus ühingu asjatundlikkuse tõstmiseks ja rahvusvaheliste kontaktide loomiseks ning koolitatakse õpetajaid ja lapsi võimalikult hästi esmaabi andma looduses olles;
  • luuakse ühingule sisukas õuelasteaia ideed tutvustav kodulehekülg ja Facebooki lehekülg, viiakse läbi sotsiaalmeedia kampaania, koostatakse eestikeelne Vikipeedia leht õuelasteaedade kohta ning valmistatakse õuelasteaia ideed tutvustav promovideo.
Rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 8 976,15 eurot

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar