Lemmikpuu Vapramäel

Lemmikpuu Vapramäel

kolmapäev, 30. juuli 2014

Muugal avatakse sel sügisel õuelastehoid!

Selle blogi autorite Tartu emade suureks rõõmuks saime teate, et Tallinna külje all Muugal avatakse sel sügisel õuelastehoid Laste õue Loovuskeskus OÜ poolt. Juunis toimus neil ka eesti keele õue mängulaager, kus vaatamata mittesoosivale ilmale veedeti tubastes tingimustes vaid mõned tunnid! Soovime oma Muuga mõtte- ja tegudekaaslastele palju edu ja rõõmu uue hoiu käimalükkamisel!
 
Seega kallid Tallinna ja Muuga lapsevanemad, teil on avanenud suurepärane võimalus viia oma lapsuke tõeliselt toredasse ja lapse kehalist ja vaimset arengut soodustavasse hoidu, kus lapsed saavad nautida rohket värskes õhus viibimist ning loovaid õuetegevusi.

Laste õue Loovkeskuse kodulehel on toodud alustava õuelastehoiu tutvustus:

"Õues ollakse iga ilmaga ja kaks korda päevas, nii hommikupoolsel ajal kui ka õhtusel ajal. Lapsi ei pingestata testide ja erinevate arenguhindamistega. Lapse koolivalmidust hinnatakse mänguliste tegevustega õpetajate poolt. Väga suur rõhk on loovuse arendamisel-toetamisel. Lastega tegelevad samaaegselt kolm õpetajat, kes töötavad võrdsetel alustel. Samaaegselt alustavad tööd ka huviringid lastele. Eesti keele ring muukeelsetele lastele, inglise keele ring ja loovusring, mis hõlmab nii käelisi tegelusi kui ka loovliikumist.
Registreerimine Muuga õuehoidu on avanud: info tel 53936830 või info@lasteloovuskeskus.com"

Laste õue Loovkeskuse visiooniks on olla omanäoline lasteaed, kus laps omandab eluks vajalikud oskused ja teadmised ning koolivalmiduse, läbi mängu vabas looduses. Õppimise koht on loodus, kus tekivad tundmused, areneb mõtlemine ja ilumeel. Seal arendatakse värvi-, vormi- ja helitaju, mängitakse valguse- ja varjumänge, jälgitakse looduse rütmi, mis annab lapsele ainet mõtlemiseks ja võimaluse eneseväljenduseks. Õues õppides, tegutsedes ja mängides tekkinud raskused nõuavad pingutust, mis omakorda paneb lapsi arukalt vaatlema, mõtlema, juurdlema, valikuid tegema ja lõpuks ka otsustama. Lisateavet: http://www.lasteloovuskeskus.com/Lastekeskusest