Lemmikpuu Vapramäel

Lemmikpuu Vapramäel

kolmapäev, 10. mai 2017

Õuelastehoid võtab tööle õpetajaMTÜ LAPSED ÕUE alla on kogunenud lapsevanemad, kes asutasid Tartusse septembris 2014 Eesti
esimese õuelastehoiu ning kes soovivad innustada teisi vanemaid ning lastehoide ja -aedasid
lastega enam aega õues veetma.

Ootame oma kogukondlikku õuehoidu õpetajat, kes...
… omab kogemusi lastega töötamisel;
… tunneb lusti iga ilmaga õues olemisest;
… on nakatunud matkapisikuga;
… on heasüdamlik, koostöövalmis ja vastutustundlik.

Meie juures saad…
… töötada väikeste ja aastaid koos tegutsenud laste rühmadega (hetkel kaks rühma: 8 last vanuses 4-6 ja 4 last vanuses 3-4);
... veeta päevad kaunis looduskeskkonnas;
… olla osa ühtehoidvast õpetajate ja lapsevanemate kogukonnast;
… kaasa rääkida lastehoiu igapäevaelu ja tulevikku puudutavates küsimustes;
… suhelda Skandinaavia ja Leedu õuelasteaedadega ning õppida nende kogemusest;
… aidata edendada ja tutvustada Eestis vähelevinud õuelastehoiu ideed.

Kasuks tuleb lasteaiaõpetaja kutse või lapsehoidja kutsetunnistus.
Töö täistööajaga. Netotöötasu 4 eurot tunnis.
Sooviavaldus koos CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikirjaga (kuni 1 lk) saata
aadressile lapsed.oue@gmail.com
Lisainfot saad küsida ka telefonilt 5056481
Meie senise tegevuse ja põhimõtetega saad tutvuda: http://lapsedoue.blogspot.com/

KÜSK'i projektist „Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises“

 

 

 

 

 

Tartu õuelastehoiu asutaja MTÜ Lapsed õue on saanud siseministeeriumilt ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt 8976,15 eurot projekti "Õhinapõhisest pädevuspõhiseks tegijaks: MTÜ Lapsed Õue uus tase suhtlemises, juhtimises, asjatundlikkuses ja võrgustumises“. Selle raames on tuleva aasta jooksul oodata nii mõndagi põnevat, seega tasub meie tegevustel silm peal hoida.
Projekti toimumise aeg: 1. aprill 2017 - 30. märts 2018
Eesmärgid ja olulisemad tegevused:
Projekti eesmärgiks on tõsta MTÜ Lapsed Õue professionaalsust ning viia meid uuele tasemele: 
sisemiselt professionaalne ja välimiselt parimat eeskuju andev ja ühiskondlikku kõlapinda omav esimese õuelastehoid Eestis.

Projekti käigus luuakse MTÜ Lapsed Õue oskuslikum väliskommunikatsioon ning juhtimine, suurendatakse professionaalsust  ja mitmekesistatakse võrgustumist.  Selleks:
  • korraldatakse väliskommunikatsiooni koolitus ühingu liikmetele suure avaliku huviga toime tulekuks;
  • juurutatakse uus ja selgem MTÜ  juhtimisstruktuur ning lepitakse kokku MTÜ sisekommunikatsiooni põhimõtetes;
  • arendatakse edasi MTÜ visiooni rajada Supilinna õuelasteaed koos õuesõppe koolituskeskusega ning koostatakse koos partneritega ühise nägemuse tulemusel eskiislahendus ja tasuvusanalüüs;
  • osaletakse õuesõppe koolitusel Leedus ühingu asjatundlikkuse tõstmiseks ja rahvusvaheliste kontaktide loomiseks ning koolitatakse õpetajaid ja lapsi võimalikult hästi esmaabi andma looduses olles;
  • luuakse ühingule sisukas õuelasteaia ideed tutvustav kodulehekülg ja Facebooki lehekülg, viiakse läbi sotsiaalmeedia kampaania, koostatakse eestikeelne Vikipeedia leht õuelasteaedade kohta ning valmistatakse õuelasteaia ideed tutvustav promovideo.
Rahastaja: Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toetussumma: 8 976,15 eurot

esmaspäev, 8. mai 2017

Kevad õuelastehoius

Lume ära sulades taastasime oma möödunud aasta traditsiooni ning kord nädalas hakkasid toimuma jalgrattasõidu päevad. Lastele pakkus see head vaheldust tavapärastele jalgsimatkadele. Korralikul uuel kergliiklusteel on lastega nii mõnus ja mugav sõita, mustalt asfaldilt paistavad erkkollased helkurvestid ka ülihästi välja. Kindla pikkusega distantsi me ette ei kavandanud, vaid vaatasime jooksvalt laste pealt. Mitmel korral jagunesime pärast mõnda aega kaheks - üks õpetaja läks kaugemale sõita soovijatega edasi ning need, kes arvasid, et ei jaksa enam vändata ja hoiavad võhma tagasisõiduks, jäid teise õpetajaga ootama, puhkepausi pidama ja viimase aja lemmikpalu - andekdoote, kuulama. Kukkumisi ega kokkupõrkeid õnneks rattasõitudel ei esinenud, mõni keti mahatulek ja piduri kinnikiilumine ikka, see kuulub asja juurde:)

Ees ootab mõnus ja pikk langus - tuletame meelde, et hoiame üksteisega vahet, pidurdame sujuvalt jms elutarkusi:)


Esimene läheb, teised veel ootavad

Lemmikuks peatuspaigaks oli muidugi Tartu linna kaart. Seal pealt sai otsida nii kodutänavat, vanaema tänavat, AHHAA keskust, Aura ujulat, Emajõge, Kaubamaja mänguväljakut ja muid lastele tähtsaid kohti. 

Foto: Signe Tera

Kui rändlinnud hakkavad tagasi pöörduma, on sobiv aeg korraldada üks linnunäitus.

Linnunäituse ülespanek ja esimene külastaja

Varakevadel, mil veel jahe ja niiske, on parimad liivaga mängimise ilmad. Klassikaliselt ilus ja palav rannailm tähendab peenikest ja pudedat liiva, mis ilma veeta nii hästi ehitamiseks ei kõlba. Seega - mida n-ö koledam ja mittekevadisem ilm, seda parem võimalus liivaehituseks. Alustasime lastega tule teemat ning samal päeval hakati muidugi okstest "lõkkeaset" ehitama, ikka nii et liivavall turvalisuseks ümber. Sealt arenes juba edasi mäng, et ollakse matkal ning on vaja lõkkel toitu teha, selleks omakorda oli tarvis leida söögitegemiseks sobivad, otsast harulised tokid, toiduks kala püüda jms matkavärki.


Püütud "ahven" lõkkel küpsemas


Kõik olgu ilus!

Kui klassikaline mänguvälja atraktsioon juba liiga tavaliselt muutub, võib seda täiendada ja huvitavamaks muuta. Hiljuti oli ühel puult just oksi võetud nii, et ehitusmaterjal oli kohe võtta.Lumeinglite aeg on veel kaugel, LIIVAINGLITE aeg aga just algas!