Lemmikpuu Vapramäel

Lemmikpuu Vapramäel

Esmaspäev, 5. september 2016

LOODUSHARIDUS


Vabariigi valitsuse poolt 2012. aastal kinnitatud Looduskaitse arengukava aastani 2020 sõnastab loodusharidusega seotud probleemid ja eesmärgid: 
Loodushoidlik suhtumine saab alguse lapsepõlves omaks võetud sisemistest väärtushoiakutest ja hinnangutest. Täna ei oska kõik inimesed Eesti loodust väärtustada ja hoida. Teadmise kõrval on sisemiste väärtushinnangute kujunemisel samaväärne roll lapsepõlve positiivsetel emotsioonidel, eeskujudel ning ümbritseva ühiskonna suhtumisel. Eriti oluline on positiivne emotsionaalne õpe ning õppevõimaluste mitmekesisus, samuti loodussäästliku eluviisi edendamine. Loodushariduse edendamisel on oluline roll teadmiste ning väärtuskasvatuse meetodite ning nende andjate mitmekesisusel ning teabe jõudmisel väga erinevate sihtrühmadeni neile arusaadavas kontekstis." 
"Loodushoidliku suhtumise kujundamisel on oluline vahetu kogemus loodusega. Lastele hea loodushariduse andmisel tuleb kasutada senisest oskuslikumalt ka linnaloodust."

MTÜ Lapsed Õue panustab iga päev sellesse, et lastel oleks võimalik saada teadmisi ja kogemusi vahetult loodusest ning õppida seeläbi loodust väärtustama ja hoidma.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar